Foto från dagens promenad:

januari:

november:

Oktober:

September: