Jag har nästan scrappat klart fotona från 2014 till L och A, jag har bara försättsbladen kvar (jag brukar sätta skolfotot längst fram). Det är alltid samma härliga känsla av att ha nått ett mål när ett år är färdigscrappat.

jan 22, april 19, juli 20 = 61